Özgeçmişim

Eğitim Öğretim:

Lisans                   :Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü  2002

Yüksek Lisans      : Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Bilim Dalı 2006

        Tez Başlığı: Al/metil kırmızısı/p-Si Schottky diyotların elektriksel karakterizasyonu

        Danışman: Prof. Dr. Tahsin KILIÇOĞLU

Doktora                : Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Bilim Dalı 2010

        Tez  Başlığı: Organik-inorganik hibrit yapıların elektriksel ve fotoelektriksel karakterizasyonu

        Danışman: Prof. Dr. Tahsin KILIÇOĞLU

Doçentlik        :Fizik Bilim Dalı, Mayıs 2013

 

İş Deneyimi

   Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, 2002-2009

   Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Öğretim Görevliliği, 2009-2010

   Dicle Üniversitesi,  Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü,Yardımcı Doçent Dr., 2010-2013

   Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Doçent Dr., 2013

 

Yüksek Lisans Doktora Öğrencileri

Mustafa Yıldız (Yüksek Lisans)

“Çinko ftalosiyanin tabanlı heteroeklemin elektriksel özelliklerinin belirlenmesi”

Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Haziran 2012

 

Fatma Özkahraman (Yüksek Lisans)

"Organik Tabanlı diyotların sıcaklığa bağlı akım-gerilim karakterizasyonu,

Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Haziran 2012

 

Murat Yokus (Yuksek Lisans)  Tez Asamasinda Devam Ediyor

 

Tayfun Aslan (Doktora)            Tez Asamasinda Devam Ediyor

Gökhan Çebişli  (Doktora)       Tez Asamasinda Devam Ediyor

Derya Kaya (Doktora)             Ders Asamasinda Devam Ediyor

 

 

İdari Görevler

Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (DÜBAP) Koordinatör Yardımcısı (2011-2013)

Dicle Universitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Arastirma Merkezi (DUBTAM) Mudur Yardimcisi (2013---)

 

Projeler

Devlet Planlama Teşkilatı Projesi

DPTK120580 Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi (Araştırmacı)

 

TÜBİTAK Projeleri

109 T 050 TÜBİTAK    Bazı organik-inorganik hibrit güneş pillerinin elektriksel ve fotoelektriksel karakterizasyonu, (Haziran 2009-Haziran 2010)

 100 T 332 TÜBİTAK Yeni polimerik metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu, fotovoltaik ve elektriksel aygıtların üretiminde kullanılması ve bu aygıtların karakteristik parametrelerinin incelenmesi, Araştırmacı (Ocak 2011-Temmuz 2012)

 

 BAP Araştırma Projeleri 

06-FF-81 BÜBAP, Metal-Organik Madde-Yarıiletken ve Metal-Polimer-Yarıiletken Yapıların Karakteristik Özelliklerinin İncelenmesi, Araştırmacı

09-EF-23 DÜBAP, Sıcaklık ve Gama Işınının Schottky Diyotların Elektriksel Karakterizasyonuna Etkisi, Araştırmacı (Ocak 2009- Haziran 2012) Araştırmacı

10 ZEF 165 DÜBAP, Organik Aratabaka Kalınlığı ve Tavlama Koşullarının  Metal-Organik Tabaka-İnorganik Yarıiletken Kontaklarının Elektriksel Ve Fotoelektriksel Özelliklerine Etkisi, Yürütücü (Subat 2011- Subat 2014) Yürütücü

12-MYO-146 BÜBAP, Dicle Üniversitesi Merkez Yerleşkesinin Güneş Enerji Potansiyelinin Faydalanmasında Optimum Koşulların Belirlenmesi,  Araştırmacı (Ekim 2012 Devam Ediyor) Araştırmacı

DÜBAP Yüksek Lisans veya Doktora Projeleri

09-FF-11 BÜBAP, Bazı dikarboksilli asitlerin tetraamit türevleri ile metal-organik madde-yarıiletken aletlerin elde edilmesi ve bu aletlerin elektriksel ve fotoelektriksel karakterizasyonu, Araştırmacı, (Ocak-2009-Haziran 2010) Araştırmacı

10 FF 115 DÜBAP, Ftalosiyanin türevleri ile elde edilen organik inorganik heteroeklemlerin elektriksel özelliklerinin incelenmesi, Yürütücü (Şubat 2011-Haziran 2012) Yürütücü

10 FF 116 DÜBAP, Organik tabanlı diyotların sıcaklığa bağlı akım-gerilim karakterizasyonu, Yürütücü (Şubat 2011-tamamlandi) Yürütücü

12-FF-16 BÜBAP, Katkılı ZnO/Yarıiletken Yapıların Elektriksel ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi, Araştırmacı (Haziran 2012 tamamlandi) Araştırmacı

12-FF-89 DÜBAP,Organik Madde Kullanılarak Oluşturulan Metal/Organik/Yarıiletken Yapıların Fiziksel Parametrelerinin İncelenmesi  (Ekim 2012- Haziran 2013 tamamlandi) Araştırmacı

 

Yayınlar

Tüm Bildiri ve Makaleler Yayınlar Sayfasinda verilmiştir